paco
Boeken voor 2024
Boeken voor 2025

ICY thermostaat

ICY

Display: laat de huidige temperatuur zien
- toets: hiermee kunt u de temperatuur lager instellen
+ toets: hiermee kunt u de temperatuur hoger instellen

Hoe gebruikt u de thermostaat?
U kunt de temperatuur hoger / lager instellen daar de + / - toets kort aan te raken. De ingestelde temperatuur blijft zichtbaar zolang het display knippert. Knippert deze niet meer, dan krijgt u de huidige temperatuur te zien.

Let op: bent u langer dan 2 uur afwezig, dan gaat de thermostaat naar ruststand waar een lagere temperatuur bij hoort.